1. Kraj
pochodzenia
kapitału
2. Udział polskiego kapitału 3. Produkcja w Polsce 4. Stosunek do Rosji w 2022
- kapitał polski
- kapitał większościowy polski
- kapitał mniejszościowy polski
- kapitał zagraniczny
- brak informacji
- tak
- częściowa
- brak
- brak informacji
- A: całkowite wycofanie z rynku
- B: wycofanie z furtką na powrót
- C: zmniejszenie zaangażowania
- D: wstrzymanie nowych inwestycji
- F: brak planów na wycofanie
- brak informacji
Na podstawie: wspieramrozwoj.pl, Yale CELI List of Companies, strony firmowe.